Specialist

Medisch specialist en specialist ouderengeneeskunde

Als medisch specialist wordt er veel van je gevraagd.Behalve het bijhouden van alle vakinhoudelijke ontwikkelingen wordt van je verwacht goed samen te werken en aandacht te besteden aan ontwikkeling van eigen functioneren.In de praktijk wordt er nog steeds een drempel ervaren om bovenstaande onderwerpen met collega’s te bespreken.Het zijn immers dezelfde collega’s met wie je op een zeker moment tegengestelde belangen moet bespreken.

Welke andere mogelijkheden zijn er?

Intervisie
Intervisiegroepen van collega’s die onafhankelijk zijn van elkaar bieden een veilig klimaat om bovenstaande aspecten van het vak te bespreken. Het wordt inmiddels door diverse specialismen als intercollegiale scholingsvorm gezien, gewaardeerd en zelfs gehonoreerd met accreditatiepunten ten behoeve voor de herregistratie.

Individuele begeleiding
Heb je meer behoefte aan individuele gesprekken? Met een die onafhankelijk is van het ziekenhuis of de instelling, maar wel met iemand die dezelfde taal spreekt?
Afgelopen jaren hebben collega’s begeleiding van mij gevraagd bij:
– samenwerkingsproblemen
– eigen gezondheidsklachten / reïntegratie
– omgaan met een klacht of tuchtzaak
– een sterk belastende privé of werk situatie
– het omgaan met verschillende belangen binnen de organisatie

Vul voor meer informatie of aanmelding het contactformulier in. Ik neem dan zo spoedig mogelijk persoonlijk contact met je op.